Druine Seansnáithe Fíonn Éadach Úr

Weaving a new cloth of story from ancient threads of telling


AUTHORS


RIONA NIC cONGAILL.png

Ríona Nic Congáil

Ríona Nic Congáil was born in Galway. She wrote her first children’s book, An Túr Solais (2004), when she was in her first year at university. She proceeded to write two other children’s books: An Leabhar Órga (2006) and Saol an Mhadra Bháin (2011).From 2007 to 2012, she directed the Irish Language Young Writers’ Association, so as to create a support network for emerging Irish writers. She has edited two special editions of Comhar dedicated to the work of new writers: Comhar: Eagrán na Scríbhneoirí Úra (October 2009); Comhar: Eagrán na Scríbhneoirí Úra (September 2010). 

She received her PhD in Modern Irish from University College Dublin in 2009. Among her academic publications are Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach(2010), Úna Ní Fhaircheallaigh, Smaointe Ar Árainn/Thoughts on Aran (ed.) (2010; 2014), Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg (ed.) (2012), Laethanta Gréine & Oícheanta Sí: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg (co-ed.) (2013), Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain: Imleabhar I agus Imleabhar II (co-ed.) (2015), The Journal of the History of Childhood and Youth: Special Issue on Ireland (co-ed.) (2016), and Historical Perspectives on Parenthood and Childhood in Ireland (co-ed.) (2017). Ríona has won several national awards and academic fellowships relating to her creative writing and academic work. 

Her favourite book is An Seabhac’s Jimín Mháire Thaidhg, and she feels very privileged to have been involved in publishing two new editions of the book in 2016, in partnership with Andrew Whitson and An tSnáthaid Mhór.


CAITRIONA HASTINGS.png

CAITRÍONA HASTINGS

Caitríona Hastings is originally from Co. Tyrone but now resides in Westport, Co. Mayo, where her husband Gary is a Church of Ireland Minister. She is currently teaching Irish studies ad Folklore in The Galway-Mayo Institute of Technology. Caitríona ‘s book Dea-Scéala won the prestigious Bisto Eilis Dillon Award. She is very interested in the Oral Tradition and the Old Stories of Ireland. She believes in the power of presenting the old stories to a new audience in a fresh innovative way.MAIRE ZEPF 300X300.png

MÁIRE ZEPF

Is údar í Máire ar shraith úr-nua de phictiúr-leabhair faoi ‘Rita’, maisithe ag Andrew Whitson agus foilsithe ag An tSnáthaid Mhór. Tá trí leabhar do pháistí scríofa aici go dtí seo: ‘Ná Gabh ar Scoil!’, maisithe ag Tarsila Kruse (Futa Fata, 2015), ‘Lá Leis na Lochlannaigh’ (Cois Life, 2016) agus ‘Tubaiste ar an Titanic’ (Cló Mhaigh Eo, 2012). Aimníodh í do Leabhar na Bliana sa bhliain 2016, agus trí huaire do Ghradam Réics Carló. Is buaiteoir duais fhicsean an Oireachtais í chomh maith. Bhí ‘Ná Gabh ar Scoil!’ aistrithe go Cóiréis agus go Béarla mar ‘Don’t Go to School!’ (Sterling, 2017). Ceapadh Máire mar an chéad Comhalta Scríbhneoireachta do Pháistí don tuaisceart i 2017 agus tá sí lonnaithe in Ollscoil na Ríona. Bíonn sí gnóthach ag reachtáil ceardlanna do pháistí bunaithe ar a cuid leabhar - ag féilte litríochta, i scoileanna agus i leabharlanna ar fud na tíre. 

Máire Zepf is a writer and children’s author from Holywood, Co. Down. As a journalist, she has written for An tUltach magazine, Meon Eile, The Irish Times and The New Humanist. 

Máire has three published children’s books. ‘Tubaiste ar an Titanic’ (Cló Mhaigh Eo, 2012) and ‘Lá Leis na Lochlannaigh’ (Cois Life, 2016) form the first two in a historical fiction series for readers aged 9+. ‘Lá Leis na Lochlannaigh’ won the Oireachtas prize for fiction in 2015.

Ná Gabh ar Scoil!” (Futa Fata, 2015), Máire’s first picture book, was nominated for CBI Book of the Year, as well as its Irish language equivalent. It has been translated to Korean and also sold to Sterling Publishing in the US for translation to English. All three of  Máire’s books have been nominated for Gradam Reics Carló (The Irish Language Children’sBook of the Year).

Máire enjoys schools and library visits with her lively workshops based on her books. She often visits Gaelscoileanna, both north and south of the border. She has completed two different tours on behalf of Children’s Books Ireland, a school’s literacy project on behalf of POBAL and been involved in the nationwide ‘Scríobh Leabhar’ project, as well as appearing at festivals such as Wainfest in Donegal, Babaró in Galway and Fleadh Feirste in Belfast. She is also working on workshops for an educational outreach programme for the National Museums of Ireland.

She is currently collaborating with An tSnathaid Mhór on a new series of picture books, as well as writing a teen novel called ‘Hazelnuts’, funded by the Arts Council NI. She was nominated for an Aisling Awards in 2015 for her work with children in schools. 


MALACHY DOYLE 300X300 copy.png

MALACHY DOYLE

Tógadh Malachy Doyle cois farraige i dtuaisceart na hÉireann. Chónaigh sé sa Bhreatain Bheag ar feadh na mblianta fada sular fhill sé ar Éirinn arís. Cheannaigh sé féin agus a bhean Liz seanteach feirme ar oileán beag amach ó chósta Thír Chonaill, áit a bhfuil cónaí orthu lena gcuid madraí, a gcuid cat agus a gcuid lachan

Tá  i bhfad níos mó ná 100 leabhar foilsithe ag Malachy, ó phreableabhair do naíonáin go húrscéalta réalaíocha do dhéagóirí. Thar na blianta, tá cuid mhór duaiseanna liteartha bainte amach aige agus tá a chuid saothar ar fáil i gcorradh agus tríocha teanga éagsúil. 

Foilsithe aige chomh maith i 2018, tá Fug and the Thumps (Firefly Press), Cinderfella (Walker Books) agus Ootch Cootch (Graffeg), atá maisithe ag a iníon, Hannah Doyle. Malachy Doyle grew up by the sea in Northern Ireland, and after living in Wales for many years, has returned to Ireland. He and his wife Liz bought an old farmhouse on a little island off the coast of Donegal, where they live with their dogs, cats and ducks.

Malachy has had well over a hundred books published, from pop-up books for toddlers to gritty teenage novels. Over the years he has won many prestigious book awards, and his work is available in around thirty languages. 

His other 2018 books are Fug and the Thumps (Firefly Press), Cinderfella (Walker Books) and Ootch Cootch (Graffeg), which is illustrated by his daughter Hannah Doyle.  


SMALL.png