Mac Rí Éireann

Mac Ri Cover copy.png
Mac Ri Cover copy.png

Mac Rí Éireann

10.99


Mac Rí Éireann

Ficsean do Dhaoine Óga: Miotais agus Finscéalta na hÉireann

Údar: Caitríona Hastings

Léaráidí: Andrew Whitson

Dáta foilsithe: 2010

96 lch, 64 léaráid lándaite, 297x210mm, clúdach crua

DVD: beochan, insint an scéil agus fotheidil Bhéarla

ISBN: 978-0-9552271-4-1

Praghas: £10.99

Aoisghrúpa: 8+


The Son of the King of Ireland

Younger Reader (Fiction): Irish Mythology

Author: Caitríona Hastings

Illustrator: Andrew Whitson

First published: 2010

96 pp, 64 full-colour illustrations, 297x210mm, hardback

Includes DVD

ISBN: 978-0-9552271-4-1

Price: £10.99

Age Group: 8+


Achoimre

Lá amháin, bhí Rí na hÉireann amuigh ag seilg nuair a chonaic sé eala ar loch a raibh 13 éinín aici agus í ag síorbhualadh an cheann deiridh de na héiníní agus á thiomáint uaithi. Chuir an Rí fios ar a fhear feasa, an Sean-Dall Glic, a mhínigh an scéal dó: “An uile neach beo a mbeirtear trí cinn déag de pháistí óga dó, ní mór dó an tríú ceann déag acu a ruaigeadh amach sa saol, chun bheith ag seiftiú dó féin. Maidir leatsa … tá triúr mac déag agat agus caithfidh tusa an rud céanna a dhéanamh.” Le croí trom, shocraigh an rí go ndíbreodh sé an duine deireanach dá thriúr mac déag ionúin a thiocfadh abhaile an tráthnóna sin. Agus sin mar a tharla gur dhíbir an Rí a mhac is sine. Chuir an mac sin seanéadaí gioblacha air agus thug aghaidh ar an Domhan Thoir, áit arbh éigean dó troid le fathaigh fhíochmhara, gaiscígh iontacha agus ollphéist ghránna le banphrionsa an Domhain Thoir a bhaint.


Plot Summary

One day the King of Ireland is out hunting and sees a swan on a lake who is constantly chasing away one of her young. Perplexed, the King seeks council with his druid who explains that in nature any living creature will send its thirteenth offspring into the world to fend for itself. The King himself has thirteen beloved sons and the druid informs him that he is no exception to these natural laws. With a broken heart, he closes the castle gate on his eldest son, the last of the 13 to return home that day. The banished son rides off into the Eastern World disguised as a cow herder. Soon the prince has to battle with fierce giants, great warriors and a giant sea serpent to stand any chance of winning the Eastern Princess’s hand in marriage.

Add To Cart